Түркістан облысы
Карталар
Жер бедері
Сайлау округтері
Әкімшілік объектілер
1.25 k
Ғимараттар
Көше-жол желісі
Жолдар
Табиғатты пайдалану
Жерді пайдалану
Салалық тізілімдер
Индустриалық аймақтар және арнайы экономикалық аймақтар
9
Бас жоспарлар
Егжей-тегжейлі жоспарлау жобалары

Әкімшілік объектілер

1 253
Облыс
Аудан
Ауылдық округ
Елді мекен
Атауы
Құжаттарға толық шығару атауы
КАТО области
КАТО района
КАТО с.о.
КАТО нас пункта
Ауыл әкімшілігі
Халық саны
Есептелген аудан, га
Номер зоны